Nabídka

Renovace

Kompletní oprava(repase) kamene, oprava teraca(terrazza),čištění kamene, čištění teraca, broušení, tryskání TORBO metodou, leštění, krystalizace,impregnace, antigrafiti ochrana kamene a teraca.

Restaurování

Nemovitá kulturní památka

Spolupráce s restaurátory licencovanými ministerstvem kultury české republiky (výtvarná díla sochařská; nefigurální, nepolychromovaná uměleckořemeslná díla v kameni).

Dále restaurujeme všechny kamenosochařské a kamenické díla a výrobky nezařazené v seznamu kulturních památek, ale vždy s myšlenkou, že se v daném seznamu mohou kdykoliv ocitnout. To znamená, že práci provádíme dle požadavků a standard Národního památkového úřadu.

Zprostředkování prodeje

Kámen

Deskovina, dlažba, dlažební kostky, solitérní kameny.

Teraco

Drtě české a italské výroby ve všech běžných frakcích a mnoha barevných variantách.